Zoeken

Veilig onlineTrusty

Het persbericht (1): wanneer stuur je een persbericht?

Categorie: 
Nieuwswaardige feiten Een persbericht bevat enkel nieuwswaardige feiten. Vraag je af wat een journalist interessant zou kunnen vinden. Je kan de pers niet voor alles contacteren, het is beter om ze op de hoogte te houden van belangrijke, ludieke...

Het persbericht (4): versturen

Categorie: 
Timing Timing kan cruciaal zijn. Hou de deadlines van de media voor ogen. Zowel op de radio als op de televisie zijn er belangrijke nieuwsuitzendingen om 13.00u, 18.00u, 19.00u en 20.00u. Vergeet bovendien de lokale pers niet! De nationale pers zal...

Het persbericht (2): de opbouw

Categorie: 
Lengte Een persbericht is nooit langer dan 1 A4. De 'ideale' lengte van een nieuwsbericht ligt tussen de 20 en de 30 (tik)regels, dat zijn ongeveer 300 woorden. Wees dus zuinig. Schrap hulpwerkwoorden (worden, mogen, kunnen, zullen) en bijwoorden (...

Het persbericht (3): de stijl

Categorie: 
Zakelijk communiceren Door zakelijk te communiceren verliest men zowel het belang van de journalist als die van de organisatie niet uit het oog. Dit belet trouwens niet dat er na verloop van tijd een hechtere band kan ontstaan met bepaalde...

Tip 6 : Hou de site actueel

Categorie: 
Een site die in geen maanden meer een update kreeg, is hoogst oninteressant. Zorg er daarom voor dat je geregeld nieuwe inhoud online plaatst en laat dat dan ook zien op de homepage. Open de site met het nieuwe artikel, de meest recente foto's of...

Het interview (2): enkele tips

Categorie: 
Boodschap De journalist heeft nood aan bruikbare info, de boodschap moet duidelijk zijn. Je boodschap mag herhaaldelijk en zo snel mogelijk naar boven komen. Antwoord nooit met ja of neen. Wanneer er gemonteerd en geknipt wordt, kan dat een...